S'en i ESG: Åpenhetsloven – er din virksomhet i rute?

Informasjon om arrangementet: Link

Åpenhetsloven fokuserer på arbeidsforhold og menneskerettigheter og setter krav til flere tusen virksomheter om å forankre og integrere ansvarlighet i egen virksomhet. 30. juni 2023 er frist for første redegjørelse av aktsomhetsvurderinger og tiltak. På seminaret får vi høre mer om myndighetenes forventninger til implementering og hvordan ledende virksomheter jobber med dette.

Åpenhetsloven trådte i kraft 30. juni 2022, med første frist for redegjørelse 30. juni 2023. Loven skal bidra til å verne om menneskerettigheter og arbeidsforhold. Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper men begrenser seg ikke til virksomheter med internasjonal aktivitet eller leverandører utenlands. Loven gjelder alle virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er børsnoterte, er offentlige men pålagt gjennom forskrift, eller som møter to av følgende tre krav; minst NOK 70 millioner i omsetning, NOK 35 millioner i balanse eller over 50 ansatte.

Virksomhetene som treffes av loven, pålegges å forankre ansvarlighet i interne retningslinjer samt redegjøre for risiko for negative virkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold og tiltak. De har fra loven trådte i kraft også hatt plikt til å svare på spørsmål om disse forholdene fra hvem det skulle være.

Fokus i dette seminaret er

Arrangementet er gratis og åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer av Econa.

Vi håper å se mange av dere. Vel møtt!