Ved å klikke på "Godkjenn alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

ESG & CSR

Orixe gjør ESG og CSR arbeidet enklere

Orixe plattformen er bygd for å sørge for at du har alt du behøver for å arbeide med ESG og CSR på ett sted. ESG og bærekraftsansvarlige får tilgang på alle verktøyene og dataene de behøver for å sørge for at din bedrift effektivt møter kundekrav og overholder lovverk, slik at du kan fokusere tid og krefter på å bli ledende innen bærekraft.

En plattform for aktsomhetsvurderinger

Å utføre aktsomhetsvurderinger av risikoer forbundet med sosiale og miljømessige forhold i leverandørkjeden har raskt blitt en sentral prosess i arbeidet med bærekraft. Åpenhetsloven, lovverk i Tyskland, Frankrike, og Nederland, og kommende EU direktiver, stiller alle krav til at bedrifter må gjennomføre slike prosesser. Orixe Åpenhetsloven er bygget på OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger, for å sørge for at du har verktøyene du trenger for å komme deg effektivt gjennom prosessen. Som ESG eller CSR ansvarlig, får du funksjonalitet som hjelper deg å identifisere bærekraftsrisikoer og prioritere arbeidsområder, og verktøy som hjelper deg implementere og følge opp løsninger.

Mål din ESG modenhet

Orixe Sustainability lar deg se hvor godt du opprettholder FNs Global Compact prinsipper og bærekraftsmål. Scoren fordeles på fire hovedområder: Menneskerettigheter, Arbeidsrettigheter, Miljø, og Anti-Korrupsjon. Dette gir deg gode indikasjoner om hvilke områder du gjør det bra på, og hvor du kan gjøre det bedre. Du kan også se dine leverandørers score og et gjennomsnitt for hele deres leverandørkjede for å finne ut av hvor du burde gjøre tiltak utenfor din egen bedrift.

Et årshjul for bærekraft

Arbeidsflyten for ESG og CSR ansvarlige på Orixe plattformen er modellert etter en årshjuls modell som samsvarer med kravene i Åpenhetsloven for aktsomhetsvurderinger, og generelle krav for bærekraftsrapportering. Modulen Orixe Åpenhetsloven tar deg gjennom hele årshjulet, og sørger for at du er oppdatert i hvert eneste steg av prosessen. Stegene dekker oppdatering av styringsdokumenter, identifikasjon av risiko, oppfølging og utbedring, og oppsummering av resultatene.

Du kan lese mer om de ulike stegene i serien om Åpenhetsloven på bloggen vår.
LES MER HER

1. POLICY

Gjennomgang av bedriftens styringsdokumenter, som Code of Conduct. Ansvarlig forretningsdrift skal nedfelles i bedriftens retningslinjer, styringssystemer, prosesser og rutiner. Disse retningslinjene må kommuniseres tydelig både internt og eksternt, og være tydelig forankret i ledelsen og bedriftens overordnede prosesser. På Orixe plattformen kan du enkelt laste opp styringsdokumenter for å ha kontroll internt på når de sist ble oppdatert, og hvilke relevante dokumenter du har. Med Orixe Audit kan du enkelt dele Supplier Code of Conduct med leverandører, og via Flow Down funksjonalitet kan du også dele den med underleverandører.

2. RISK

Kartlegg risiko i leverandørkjeden. Orixe plattformen gir en fullstendig oversikt over leverandørers ESG-modenhet basert på kravene i Åpenhetsloven, FNs Global Compact, og FNs Bærekraftsprinsipper. Verktøyet viser leverandørers totalscore på overholdelse av disse prinsippene i et listeformat med en indikator på risikonivået forbundet med dem, du kan velge ulike filtreringsfunksjoner for å fokusere på sosiale forhold, miljø, osv. Plattformen viser også risiko forbundet med leverandører i en kartoversikt som bruker geografiske data og indekser for å vekte risikoen til ulike leverandører.

3. CHECK

Gjør egne vurderinger og prioriteringer om hvilke risikoer du ønsker å fokusere på i rapporteringsåret. Hva er de mest alvorlige eller kritiske risikoene? Hvilke risikoer er det mest sannsynlig at bedriften kan ha en stor innvirkning på hvis man setter inn tiltak? For å hjelpe med dette arbeidet har Orixe plattformen tilgjengelig en digital risiko matrise hvor du enkelt og intuitivt kan få en oversikt over risikoer, deres konsekvenser og sannsynlighet. Dette gjør prioriteringsarbeidet til ESG-ansvarlige enklere. Sammen med den grafiske fremstillingen kan man enkelt kan legge til utdypende informasjon, risikotype, og hvilken person som er ansvarlig for den, noe som også gjør det lett å kommunisere på tvers av avdelinger, og koordinere internt i team.

4. ACT

Vurdering og iverksetting av mitigerende tiltak. Her skal man utføre handlinger for å redusere de risikoene som er blitt identifisert så langt. Avhengig av risikotype og alvorlighetsgrad kan det være et bredt spekter av tiltak som er mulige. Orixe plattformen gir deg tilgang på en enkel digital handlingsplan for å koordinere dette arbeidet, ha kontroll på hvilke risikoer ulike tiltak er knyttet til, ansvarspersoner, og status. Dette gjør at det er enkelt å løpende koordinere på tvers av bedriften, og løpende ha oversikt over hva som skal gjøres og hva som har blitt gjort.

5. VIEW

Analyser effekten av tiltakene. Hvordan ser risikobildet ut etter det arbeidet som har blitt gjort? For å sammenfatte ny status har vi gjort det enkelt å gå inn å endre risiko matrisen, etterhvert som tiltak iverksettes. Man kan flytte risikopunktene som er registrert, for å vise endring i sannsynlighet eller alvorlighetsgrad. Risikomatrisen vil vise de originale punktene, og gi en grafisk fremstilling av hvordan disse har endret seg, noe som gir en oversiktlig fremstilling over hele prosessen. Man kan også registrere nye punkter, dersom nye ting er oppdaget. Med Orixe Audit er det også lett å sende ut digitale revisjoner, for å følge opp effekten og endringene som tiltakene har ført til hos relevante leverandører.

6. REVIEW

Fullføring av prosessen ved rapportering. Orixe plattformen gir deg en smart oppsummering av resultater, ved å la deg laste ned en oversikt over arbeidet som er gjort. Man kan velge hvilken informasjon man vil ha med som risikomatriser, oversikt over leverandørrisiko, og handlingsplaner, og legge til kommentarer, før man laster ned en oversikt som en samlet PDF. Dette gjør det enkelt å dele informasjon om hva som har blitt gjort ved å laste opp PDFen til bedriftens nettsider, gjøre det tilgjengelig internt, eller legge det ved årsrapporter.

Orixe gir deg oversikt over alle sertifiseringer

I Orixe Audit kan leverandører enkelt legge ved de originale sertifiseringene sine når de skal godkjennes. Digitale kopier er lettere å verifisere enn fysiske, og med Orixe Trace kan du også få vedlagt elektroniske kopier av Certificate of Compliance, produktsertifiseringer, eller sertifiseringer av produksjonsmetoder. Dette gjør at du til en hver tid kan godkjenne rutinene og prosessene til en leverandør, og sørge for at bærekraftsrutiner og -systemer som ISO45001 eller ISO 26000 overholdes.

Våre brukere

Man kan alltid forfalske ett stykke papir, men med denne blockchain teknologien er det mye vanskeligere. Forfalskning blir også mye mer synlig i leverandørskjeden. Å lure oss blir mye vanskeligere nå en enn det har vært tildligere.
- Julie, Quality assurance manager

Smart CO2-regnskap

Orixe plattformen har også en enkel CO2 kalkulator over Scope 1 og 2 utslipp, som er i ferd med å bli til et fullverdig CO2-regnskap for hele leverandørkjeden. Denne lar deg både anslå, vurdere, og spore, utslipp i både Scope 1, 2, og 3. I dag gir kalkulatoren deg bedre oversikt over utslippene dine, og hvilke områder de er fordelt på. Dette lar deg identifisere hvor du kan gjøre tiltak for å bli en grønnere bedrift.
Alltid ha kontroll på leverandørers sertifikater
Gratis for leverandører
Full oversikt over bærekraft i leverandørkjeden
Identifiser fokusområder for arbeidet med bærekraft
Få oversikt over leverandørers ESG-profil
Mål ditt CO2 utslipp

Vår blockchainteknologi sikrer 100% dataintegritet

SLIK VIRKER DET

Tilbud

En på teamet vårt kontakter deg så raskt som mulig.

Felt markert med en asterisk (*) er du nødt til å fylle ut.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
+47 64 80 90 15
sales@orixe.no
Orixe AS, Gamle Drammens vei 40, 1369 Stabekk, Norway