Ved å klikke på "Godkjenn alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

ÅPENHETSLOVEN
- VI KAN HJELPE DEG

Orixe tilbyr rådgivning og digitale støtteverktøy

Åpenhetsloven innebærer at større norske bedrifter er rettslig forpliktet til å gjennomføre og rapportere aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at man aktivt må kartlegge risikomomenter forbundet med virksomheten, leverandørkjeden, og forretningspartnere. I tillegg er man også nødt til å redegjøre for hvordan bedriften håndterer og forebygger både reelle og mulige risikomomenter.

Påvirker Åpenhetsloven din bedrift?

Åpenhetsloven er obligatorisk for virksomheter som oppfyller 2 av 3 av disse kriteriene:

  1. Omsetning på 70 millioner NOK eller mer.
  2. Balanse på 35 millioner NOK eller mer.
  3. 50 eller flere ansatte.

Mindre virksomheter blir også påvirket indirekte av Åpenhetsloven, dersom de leverer til bedriften som er store nok til å falle inn under loven.

Hva er en aktsomhetsvurdering?

Aktsomhetsvurderinger deles opp i 6 hovedsteg i følge den nye loven. Disse stegene er hentet fra OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper:

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og styringssystemer.
  2. Kartlegge og vurderede de faktiske og mulige negative konsekvensene som stammer fra egen virksomhetsdrift, leverandørkjede, og forretningspartnere.
  3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter punkt 2.
  4. Sporing av gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3.
  5. Kommunisere med berørte interessenter for å opplyse om hvordan negative konsekvenser er blitt håndtert.
  6. Sørge for, eller samarbeide, om gjenoppretting og erstatning der dette er nødvendig. Hvis det viser seg at det har vært et menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden, hos samarbeidspartner eller i egen virksomhet så pliktes bedriften til å følge opp saken direkte med de relevante leddet eller med relevante myndigheter.

Les mer om Åpenhetsloven hos lovdata.

Åpenhetsloven:
Vi tilbyr verktøy
og rådgivning i alle steg

Orixe tilbyr funksjoner på vår SaaS plattform som støtter opp under arbeidet med Åpenhetsloven. Funksjonene er ment å passe inn i en årshjulsbasert arbeidsprosess for å sammenfalle med det årlige rapporteringskravet som fremkommer av Åpenhetsloven. Funksjonene er også bygd opp for å stemme overens med prosessen for aktsomhetsvurderinger slik den er beskrevet i OECDs retningslinjer.

Vi i Orixe bryter ned denne prosessen i 6 hovedsteg. Flere av disse stegene dekkes eller støttes opp av funksjoner på Orixe plattformen. Vi tilbyr også workshops og personlig oppfølging gjennom hele prosessen.

LAST NED PDF

1. POLICY

Workshop for utforming og oppdatering av bedriftens styringsdokumenter og retningslinjer, slik som Code of Conduct, og innledende identifisering av risikoer.

2. RISK

Utsending av Compliance survey for å kartlegge risiko blandt leverandører.

3. CHECK

Oppfølgingsmøte med analyse av svar fra leverandørene. Kategorisering av leverandører i risikomatrise.

4. ACT

Utsending av oppfølgende revisjoner med tiltak, og plan for utbedring av risikoer med forfallsdato.

5. VIEW

Oppfølgingsmøte for å analysere tiltakene som er gjennomført, ved å lage ny risikooversikt og plotte inn endringer i risikomatrisen.​

6. REVIEW

Gjennomgang av resultater, og veiledning for offentliggjøring og rapportering.

Spørsmål?

En på teamet vårt kontakter deg så raskt som mulig.

Felt markert med en asterisk (*) er du nødt til å fylle ut.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
+47 64 80 90 15
sales@orixe.no
Orixe AS, Gamle Drammens vei 40, 1369 Stabekk, Norway